• cover-website-copy.jpg

Cuti di Luar Tanggungan Negara

  • PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 tahun, dengan alasan pribadi yang penting dan mendesak
  • Paling lama diberikan cuti 3 tahun dan dapat diperpanjang selama 1 tahun
  • Mengakibatkan pembebasan jabatan kecuali digunakan untuk persalinan
  • Jabatan yang lowong dapat segera diisi
  • Cuti di luar tanggungan Negara harus mendapat persetujuan Kepala BKN kecuali untuk persalinan

.