• cover-website-copy.jpg

Besaran Tunjangan Kinerja Setiap Bulan Bagi Pegawai yang Cuti (%)

 

Jenis Cuti Keterangan % bulan berjalan
Cuti Tahunan - 100
Cuti Besar Bulan pertama 50
Bulan kedua 25
Bulan ketiga 10
Cuti Alasan penting Bulan pertama 50
Bulan kedua 25
Cuti Bersalin Anak pertama sampai dengan anak kedua 100
Untuk anak ketiga :
- Bulan pertama 60
- Bulan kedua 30
- Bulan ketiga 20
Sakit 1 - 2 hari dalam 1 bulan 100
3 - 14 hari dalam 1 bulan 75
15 - 30 hari dalam 1 bulan 50
1 bulan sampai dengan 2 bulan 30
2 bulan sampai dengan 6 bulan 20
6 bulan sampai dengan 18 bulan 10

.